کد خبر: 1330 ، سرويس: ویژه ها
تاريخ انتشار: 06 آذر 1398 - 08:47
راه اندازی مجددمرکز آموزش صیادی بوشهر شاید وقتی دیگر!

به گزارش روابط عمومی شیلات استان ، استقرار داره کل غله وخدمات بازرگانی دولتی استان بوشهر که از سال 1387 شمسی وفقط برای دو ماه وبه طور موقت در ساختمان مرکز آموزش صیادی شیلات بوشهر انجام شده بود باز هم تداوم خواهد یافت . 

سال 87 وزمانی که اداره غله استان محل پیشین خوددر بلوار شهید چمران را جهت احداث محل جدید جایگاه نماز جمعه ترک کرد ، پیش بینی استقرار آن در مرکز آموزش صیادی شیلات در حالی که هیچ رابطه اداری بین دو دستگاه اجرایی حاکم نبود کمی دوراز ذهن به نظر می رسید اما با تصمیم استاندار وقت وموافقت دو ماهه رییس وقت سازمان شیلات ایران این موضوع رنگ واقعیت گرفت .

طی 11 سال اخیر نیز پیگیری زیاد مدیران شیلات بوشهر جهت تخلیه مرکز توسط اداره غله ، به دلیل عدم تامین محل دیگری جهت استقرار این اداره به جایی نرسیده وحتی در بلندمدت دور از ذهن به نظر می رسد. این در حالی ست که با وجود سازمان صنعت ومعدن وتجارت دستگاه متولی این اداره دراستان و وجود شرکت نسبتا متمول غله و خدمات بازرگانی دولتی کشور ، تامین محلی جهت استقرار این اداره به راحتی ممکن است اما همه بار به دوش شیلات تحمیل شده است .

اکنون شیلات که سال های متمادی ست پذیرای مهمانی ناخوانده با چالش جدیدی مواجه شده که ممکن است مقررات و قوانین جاری کشور به استقرار دائم و واگذاری این مرکز به اداره مذکور منجرشود . امری که عملا رویای شیلات به مشارکت با بخش غیر دولتی جهت راه اندازی مجدد مرکز آموزش صیادی سطح یک جنوب کشور را نقش بر آب خواهد کرد .

لينک خبر:
http://www.shilat-bushehr.ir/fa/posts/1330